Ettevalmistused aastaaruande esitamiseks

Aruandekohuslastel on 2012. majandusaasta aruanne arvatavasti esitatud. Teema võiks lugeda sellega lõpetatuks. Siiski arvan, et just praegu on õige aeg üle vaadata andmete ettevalmistamise ja korrastamise küsimused, selleks et edaspidi toimuks aruande esitamine ladusamalt. Computare raamatupidajate arvates toimub aastaaruande ettevalmistus aasta jooksul, nimelt on usaldusväärse aruande aluseks korrektne raamatupidamine.

Pideva raamatupidamisarvestuse käigus tuleb tagada, et järgmised momendid on täidetud:

a)      Kõigi majandustehingute kajastamine

b)      Algdokumentide sisestamine

c)       Maksude korrektne arvestus (ja tasumine!)

d)      Dokumentide arhiveerimine

e)      Igakuine bilansiridade kontroll

f)       Aasta lõpetamine: inventuurid, ümberhindlused ja bilansikirjete kontroll

Sellega laotakse vundament aastaaruande koostamiseks.