Huvitav raamatupidamine

Computare alustab lühikese ülevaatesarjaga raamatupidamisest ja selle ajaloost eesmärgiga näidata, kui huvitav ja loogiline on raamatupidamine. Raamatupidamine, teisisõnu arvepidamine, on rahaliste ja rahaliselt hinnatud tegevuste, majandustehingute ning asjade ülesmärkimine mingil kindlal viisil.

Kui vaatame raamatupidamist lähemalt, näeme, et see koosneb teatud viisil korrastatud numbritest. Need numbrid iseenesest ei tähenda midagi, neile tuleb anda sisu. Raamatupidamise numbrid kirjeldavad erinevaid asju: vara, maad, raha, kapitali, nõudeid, kohustusi, sääste, laene, tulu, mahakandeid, kahjumeid, lubadusi, töötasu ja paljut muud.

Raamatupidamine on niisiis kirjalik majandustehingu, tegevuse või asja väärtuse registreerimine kasutades aritmeetilisi tehteid. Kahekordne raamatupidamine tähendab seda, et iga raamatupidamiskanne kirjendatakse kahel kontol. Konto on raamatupidamise register ühelaadiliste tehingute arvestamiseks.

Ja ongi kõik! Tegelik töö seisneb selles, et leida õige viis ja reeglid tehingute kirjendamiseks ja andmete korrastamiseks. Seda aga raamatupidaja märkmetes me ei vaata. Järgmises postituses veidi ajaloost.