Maksevõime

Kas sinu firmal on alati piisavalt raha, et tasuda kõik lühiajalised võlgnevused — kaasa arvatud töötajatele, hankijatele, arvestatud maksude eest?  On olemas lihtne valem lühiajalise maksevõime (ehk ettevõte võime tasuda lühiajalisi kohustusi) hindamiseks:

  • (raha + ostjate võlad + muud lühiajalised nõuded) / lühiajalised kohustused > 0,9

Lühiajaline maksevõime

Lühiajalise maksevõime näitaja on üks olulisemaid suhtarve, mida tuleks hinnata ajaskaalal ja leida muutumise trendid. Juhuslik, erandlik raha puudujääk ei tohiks tekitada paanikat.

Raha pideva puudujäägi korral

  • teadvusta probleem
  • hinda olukord realistlikult
  • otsi lahendusi ja koosta kassaplaan (rahavoo prognoos)

Kui raha pidevalt ei jätku ja tavapärane äritegevus ei näi raha juurde „tekitavat“, tuleks kaaluda müügi suurendamist, kulude kokkuhoidu, vara müümist, laenude võtmist, omanike osaluse suurendamist, jne jn