Tegevuse efektiivsus

Sünonüümisõnastik annab termini efektiivsus vasteteks sõnad jõudlus, tootlus, tootlikkus, suutlikus, töövõime. Finantsanalüüsis kasutatakse neist enam termineid tootlus, tootlikkus. Meeldivamaks terminiks on töövõime, mis sobib hindamaks nii firmade kui inimeste varade kasutamise tõhusust.

Varade töövõime (tootlikuse) arvutamise valem on järgmine

TÖÖVÕIME =  MÜÜGITULU (SISSETULEK) / VARADE VÄÄRTUS

Mida kõrgem on näitaja, seda rohkem ja paremini on vara kasutusel. Ja veel näeme, et suurem müügitulu tähendab suuremat töövõimet ning vastupidi.

Valemit veidi teisendades saame müügitulu arvutusvalemi

MÜÜGITULU (SISSETULEK) = TÖÖVÕIME x VARADE VÄÄRTUS

Kui suur on sinu töövõime? Kas on võimalik töövõimet suurendada?