Tasuta teabepäev

Computare OÜ jaoks on käesoleva  aasta sügis olnud kiire ja tegus, sest lisaks igapäevatööle on tulnud ette erinevaid avalikke esinemisi ja ettekandeid.

26. septembril 2013 korraldas Computare OÜ koos METI personaliabi OÜga Mustpeade Majas tasuta teabepäeva, eesmärgiga rääkida raamatupidamisest raamatupidaja ja personalispetsialisti pilgu läbi.

METI personaliabi OÜ ettekande teema töölepingute ja võlaõiguslike lepingute erinevustest ning ohtudest  töölepingu sõlmimisel  on alati aktuaalne. Kolmas esineja, kelle ettekanne dividendidest ja nende maksustamise erisustest haakus teabepäeval räägituga, oli MELK Õigusbüroo.

Computare OÜ ettekanne teemal  raamatupidamine ettevõtja teenustuses: aruanded ja dividendid rõhutas arvepidamise kohustuslikkuse kõrval  just arvepidamise kasulikkust. Soovisime oma esinemisega levitada mõtet, et  ettevõtja saab korras raamatupidamisarvestuse alusel perioodiliselt koostatud aruannetest kätte palju vajalikku informatsiooni äri juhtimiseks.

Computare esitlusest tasub siinkohal  välja tuua järgmist:

  • Raamatupidamine on rahaliste ja rahaliselt hinnatud tegevuste, majandustehingute ning asjade ülesmärkimine mingil kindlal viisil.
  • Majandustehingut kinnitavad kirjalikud lepingud ja arved.
  • Arvepidamine üldjuhul tekkepõhine; paralleelselt on kasutusel  kaks standardit: RTJ ja IFRS.
  • Korras raamatupidamine tähendab seda, et kõik majandustehingud ja -sündmused on kajastatud täpselt ja adekvaatselt; et kõik tehingud ja sündmused, mis on kirjendatud, on ka tegelikus elus aset leidnud ja et  maksud  on õigesti arvestatud ning tasutud.
  • Raamatupidamisandmete alusel koostatakse finants- ja juhtimisaruandeid ning peetakse maksude arvestust: finantsaruanded on bilanss, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne. Juhtimisaruanded on erinevad raamatupidamise ja muu informatsiooni alusel koostatud aruanded, näiteks kütusekulu aruanne, eelarved jms.
  • Millist informatsiooni annavad ettevõtjale finantsaruanded? Teavet vaba raha, ostjate laekumata arvete  ja tasumata tarnijate arvete kohta; laojääki ja aruandvate isikute saldot; põhivara ja kulu; perioodi tulemust; võrdlust eelmiste perioodidega ja palju muud.
  • Käsitleti ka erisoodustuste, dividendide ja muid küsimusi.

Teabepäev oli suunatud olemasolevatele ja ka tulevastele klientidele. Kohale tuli pea 50 kuulajat, kogu saal oli „täis müüdud“.