Teine finantsplaanide koolitus

Teine finantsplaanide koolituse moodul toimus Tartus 20. novembril  ning oli suures osas praktilist laadi.

Mooduli alguses uuriti, millised võivad olla komistuskivid finantsplaanide koostamisel.

  • Ebarealistlikud ideed, eesmärgid ja plaanid.
  • Finantsalane kirjaoskamatus.
  • Arvestuse vajaduse alahindamine.
  • Arvestuse ja kontrolli puudumine.
  • Maksuseaduste mittetundmine.

Jätkusuutliku ettevõtte tegevuses võivad varitseda kaks peamist omavahel seotud ohtu: rahapuudus  ja jätkuvad kahjumid. Peamine ravim - kasumid.