Uus esitlus Tallinna ettevõtluspäeval

Oktoobri algus on juba kümme aastat Tallinna ettevõtjatele huvitav aeg: linn viib sel ajal läbi ettevõtluspäeva, mis on suunatud alustavatele ja ka tegutsevatele ettevõtetele uute ideede saamiseks ning  teadmiste värsekndamiseks.

Computare OÜ viis 2. oktoobril 2013 Viru Keskuses läbi seminar — töötoa  teemal  „Arvepidamine ja väikeettevõtte raamatud.

Forte saali 30 kohta registreeriti kiiresti täis ning nii mitmedki huvilised sattusid ootelehele.

Seminari eesmärgiks oli julgustada alustavaid ettevõtjaid ning kinnitada, et raamatupidamine on arusaadav, loogiline ja suures osas ise tehtav. Väiksem ettevõte, kus vähe kandeid ning nüansse, on just hea algus algajale raamatupidamishuvilisele. Maksuarvestus ja maksuseadused võivad tekitada alguses raskusi, kuid alati saab paluda abi spetsialistidelt.

Ettekanne algas nagu tavaks olulisemate mõistete lahtiseletamisega.

 1. Raamatupidamine - mõistete ja tegevuste kogum, et koguda ja esitada informatsiooni ning kirjendada majandustehinguid.
 2. Majandustehing - raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate isikute vaheline tehing või raamatupidamiskohuslast puudutav sündmus, mille tagajärjel muutub vara, kohustuste või omakapitali koosseis.
 3. Algdokument - majandustehingu toimumist tõendav kirjalik tõend, millel peavad olema vajalikud andmed.
 4. Kahekordne raamatupidamine -  iga raamatupidamiskanne kirjendatakse kahel kontol.
 5. Konto on raamatupidamise register ühelaadiliste tehingute arvestamiseks.

Raamatupidamise funktsioon on:

 • Majandustehingute informatsiooni kogumine, hindamine, dokumenteerimine ja kirjendamine.
 • Ettevõtte ja töötajate tegevuse kontroll hästi korraldatud arvestuse abil.
 • Aruannete koostamine ja andmete kontroll.
 • Informatsiooni edastamine aruannete näol sisesmistele ja välistele infotarbijatele.

Soovime, et ettevõtjad oleksid niipalju kui võimalik ise enda raamatupidajad.  Mida selle all silmas peame?  Seda, et ettevõtjad  tunneksid raamatupidamise teooriat, osaleksid oma ettevõtte arvepidamise ja dokumentide liikumise protseduuride väljatöötamisel, oskaksid hinnata ja kasutada finantsaruandeid ning teisi raamatupidamisandmete alusel koostatud aruandeid.

Ettevõtja võib raamatupidamisarvestuse korraldamisel  seda ise teha, tööle võtta raamatupidaja või osta sisse raamatupidamise teenust. Võib nimetatud variante kombineerida.

Peaasi on aga, et ettevõtjad oskaksid hinnata raamatupidamist ja aruandeid kui head  abimeest.

Mis juhtub, kui puudub nõuetekohane raamatupidamisarvestus.

 • Puudub täielik ülevaade ettevõtte tegevusest ja tulemustest, valed juhtimisotsused.
 • Kontrolli puudulikkus võib viia pettusteni  ja varalise või maine kahjuni.
 • Nõuded ja kohustused; nende tasumine.
 • Vaidlused töötajatega, kui puudub nõuetekohane personali- ja palgaarvestus.
 • Maksuarvestuses vead - maksude intressid 0,06% päevas, muud karistused.